"Dzisiejsze spotkanie to kontynuacja rozmów ws. oceny pracy. Pierwszy akt się dokonał, pani minister wycofała się ze wskaźników oceny pracy. Teraz chcemy rozmawiać o kryteriach, dlatego że w dalszym ciągu w tej kwestii nic się nie zmieniło. Kryteria w dalszym ciągu nie są do spełnienia dla wszystkich nauczycieli. Dlatego mamy postulat dopracowania kryteriów, takiego ich ułożenia, by były do spełnienia dla wszystkich. Tu mamy pewne propozycje" - powiedział dziennikarzom przed wejściem na spotkanie wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

Jak mówił, chce rozmawiać także na temat tzw. dodatku 500 plus dla nauczycieli. "Chcemy, by był dla wszystkich nauczycieli, którzy osiągną ocenę wyróżniającą, a nie tylko dla dyplomowanych" - wyjaśnił. Dodał, że chce też powtórzyć postulat ZNP dotyczący wzrostu nakładów na edukację, w tym podwyżek dla nauczycieli o 1000 zł. Jak mówił, "wzrost wynagrodzeń o 120-200 zł we wszystkich składnikach, które proponuje MEN od stycznia, jest po prostu żenujący".

Zgodnie z uchwaloną w listopadzie br. nowelizacją przepisów ustawy Karta Nauczyciela, odstąpiono od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej w ustawie było zapisane, że kryteria oceny określa minister edukacji w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny – same szkoły w regulaminie.

W rozporządzeniu minister zapisano, że nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu będą oceniani według różnych kryteriów, których liczba rośnie kaskadowo. Stażyści będą musieli spełniać dziewięć kryteriów, nauczyciele kontraktowi - 14, mianowani - 19, a dyplomowani - minimum 23. Określono też procentowo poziomy spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, od których zależy otrzymanie oceny wyróżniającej (nie mniej niż 95 proc.), bardzo dobrej (nie mniej niż 80 proc.), dobrej (nie mniej niż 55 proc.), a także negatywnej (mniej niż 55 proc.).

Na początku grudnia MEN skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowelizacji tego rozporządzenia. W stosunku do obowiązującego wykreślono w nim zapis o regulaminach ze wskaźnikami, a zamiast niego zaproponowano wzór algorytmu.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, nauczyciel dyplomowany, który otrzyma ocenę wyróżniającą, dostanie specjalny dodatek, nazywany przez media "500 plus dla nauczycieli". Będzie to 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele będą mogli otrzymać go po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie co roku rosła. Od 1 września 2020 r. ma on wynosić 3 proc. kwoty bazowej, a od 1 września 2021 r. - 6 proc. W ocenie skutków regulacji wyliczono, że w 2020 r. dodatek wynosiłby 95 zł, w 2021 r. - 190 zł, a w 2022 r. - 507 zł.

W poniedziałek MEN w komunikacie przypomniało, że od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5 proc. To druga transza wprowadzanych od kwietnia bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. roku pensje nauczycieli wzrosną o 10,35 proc., a docelowo o 15,8 proc. W budżecie państwa na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przeznaczono w 2018 roku to ok. 1,2 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel dodatkowo ok. 2,8 mld zł. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka