Celem zmiany przewidzianych w projekcie jest "pełna implementacja przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.", mająca zbliżyć "ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Chodzi, jak wyjaśniono, o ujednolicenie podstawowych przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych państw członkowskich oraz znaków towarowych UE.

Według OSR uregulowania zawarte w projekcie, przewidują "nowe korzyści dla przedsiębiorców" dotyczące w szczególności: odejścia od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego "na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie", co ma "odformalizować" sposób przedłużania ochrony znaku towarowego oraz doprowadzić do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy RP. A także wprowadzenie obowiązku informacyjnego Urzędu Patentowego "w zakresie zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego".

W efekcie system ochrony znaków towarowych ma być "łatwo dostępny, zrozumiały i obiektywny". (PAP)

autor: Magdalena Jarco