STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-12-11
IRDN /IRDN Index 247,25
sIRDN /sIRDN Index 282,23
offIRDN / offIRDN Index 199,50
IRDN24 /Base 249,53
IRDN8.22 /Peak 281,14
IRDN23.7 / Offpeak 196,84
TGe24 253,57
TGeBase 250,01
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 65 538,70
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 905 341,10

Źródło: Giełda Energii SA