"Projekt przewiduje ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości". "Zaproponowano wyłączenie stosowania przepisu art. 136 ust. 1-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna" - podano w uzasadnieniu.

Nowela "zamknie okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron oraz umożliwi przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu" - dodano.

Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. Trybunał orzekł, że wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami "zasada zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie poprzedniego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych poprzednich współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodna z Konstytucją RP".

Ponadto projekt uwzględnia wnioski legislacyjne zgłaszane przez stowarzyszenia, środowiska samorządowe oraz parlamentarzystów dotyczące wprowadzenia ograniczenia w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Projekt został wniesiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (PAP)

autor: Mariusz Polit