W projekcie ordynacji podatkowej, opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego w Ministerstwie Finansów, obecnie konsultowanym, przewidziano znaczne zawężenie podatkowej lustracji - pisze w czwartek "Puls Biznesu",

"Zaświadczenie o sytuacji podatkowej kontrahenta będzie można otrzymać z urzędu skarbowego tylko wtedy, gdy lustrowany się zgodzi. Niezałączenie zgody do wniosku będzie skutkowało odmową urzędu, której nie będzie można zaskarżyć" - czytamy.

Jak podaje "PB", nowy wymóg wiąże się z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych - RODO. "Dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą" - czytamy w cytowanym przez dziennik uzasadnieniu projektu. "Zgodność z prawem autorzy utożsamiają ze zgodą na przetwarzanie danych" - pisze "PB".

>>> Czytaj też: Zybertowicz o dobrej zmianie: Mamy za małą odporność na pokusy związane ze sprawowaniem władzy