Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFIWarszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przeniosło zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi do Rockbridge TFI, dzięki zmianie statutów tych funduszy, podała spółka.

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:

1) Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 602 (poprzednia nazwa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1),

2) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 835 (poprzednia nazwa Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2),

3) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1131 (poprzednia nazwa Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych),

4) Alter 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 651 (poprzednia nazwa Altus 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

5) Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 486, z wydzielonym subfunduszem Altus Subfundusz Private Equity (poprzednia nazwa ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

6) Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1341 (poprzednia nazwa Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

- zwane dalej łącznie 'funduszami', zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)