Od początku nowego roku warszawiacy będą segregować odpady do pięciu kolorystycznie dopasowanych pojemników. Bedą to: niebieski na papier, zielony na szkło, żółty na metale i tworzywa sztuczne, brązowy na odpady bio (kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i tłuszczów) i czarny na odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu frakcji). Pojemniki na odpady zielone i wielkogabarytowe będą miały kolor dowolny, poza wyżej wymienionymi.

Według nowego regulaminu śmieci będą odbierane w określonych interwałach. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki opróżniane będą: na papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło – co cztery tygodnie, odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące, bio – co tydzień, zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

W zabudowie wielolokalowej: papier, metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie, szkło i odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie, bio – co tydzień, odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień, odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu.

Z terenu nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne odbierane będą: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło – co cztery tygodnie, odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące, bio – co tydzień, bio – gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu, odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 2017 r. W wyniku rozmów z mieszkańcami rada Warszawy przyjęła zmiany w regulaminie, które dotyczą m.in.: wydłużenia okresu odbioru odpadów zielonych – od marca do listopada, dopuszczenia gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów, obowiązku mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące) oraz stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości, w których nie mieszkają mieszkańcy.

W związku z częstymi niepewnościami mieszkańców, jak segregować odpady, stołeczny ratusz ruszył z kampanią informacyjną w postaci plakatów i strony internetowej, na której zawarte są wszystkie niezbędne informacje. Na plakatach widnieje także numer Miejskiego Systemu Kontaktu Warszawa 19115, pod którym można zgłaszać różne niepokojące mieszkańców zagadnienia, jak i pozyskiwać informacje.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji, m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci "kłopotliwe", czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza. Przez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowano całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.

>>> Czytaj też: Selektywna zbiórka wedle pór roku i widzimisię. Gminy oszczędzają na recyklingu