Z powodu zbyt wysokich proponowanych cen przez oferentów, o prawie 500 mln zł przekraczających wartość zamówienia, PKP PLK unieważniły przetarg na prace budowlane odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica.

Oficjalna informacja o unieważnieniu przetargu przed kilkoma dniami znalazła się w Biuletynie Informacji Publicznej z zamówieniami publicznymi PKP PLK SA.

"Oferta z najniższą ceną za zakres podstawowy przewyższa o 498 mln zł brutto kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakresu podstawowego zamówienia" - czytamy w informacji o unieważnieniu przetargu. PKP PLK dodają, że "nie są w stanie zwiększyć tej kwoty" do ceny najtańszej oferty.

Czyżew - Białystok to 71 km linii kolejowej. Trasa ma być modernizowana, przebudowywane przystanki, mosty, przepusty nad torami, kilkanaście przystanków i stacji. Ma też powstać nowy przystanek Białystok Słoneczny Stok.

Przetargowe oferty były otwarte w październiku. PKP PLK poinformowały wtedy, że do przetargu zgłosiły się: konsorcjum firm: Torpol SA (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. (członek konsorcjum) oraz firma Budimex Budownictwo sp. z o.o.

Reklama

Konsorcjum Torpol i Intercor zaproponowało za zamówienie podstawowe cenę blisko 1 mld 442,2 mln zł netto (ponad 1,7 mld zł brutto), Budimex Budownictwo natomiast - 1 mld 810,5 mln zł (ponad 2,2 mld zł brutto).

PKP PLK miało zaplanowane na tę inwestycję 1 mld 275,8 mln zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana z UE z programu CEF - Connecting Europe Facility - Łącząc Europę.

Międzynarodowa trasa kolejowa E75 Rail Baltica to największa inwestycja kolejowa, która ma być realizowana w Podlaskiem. Wcześniej prace objęły mazowieckie odcinki tej linii.

Rail Baltica to transeuropejski korytarz transportowy łączący kraje nadbałtyckie z Polską i innymi krajami UE. W Polsce ten szlak to 341 km od Warszawy przez Białystok, Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach.

>>> Czytaj też: W tym roku padnie rekord pod względem nowych dróg. Doganiamy Wielką Brytanię [MAPA]