Torpol: Otwarto procedurę likwidacji Torpol NorgeWarszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Torpol Norge podjęło uchwałę w przedmiocie otwarcia procesu likwidacji tej spółki i wyboru zarządu likwidacyjnego, podał Torpol.

Zgromadzenie wspólników Torpol Norge podjęło ww. uchwałę w związku z wyrażeniem przez radę nadzorczą Torpolu zgody na oddanie głosu z wszystkich posiadanych przez Torpol udziałów Torpol Norge za podjęciem przez zgromadzenie wspólników Torpol Norge uchwały w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji, podano.

"Proces likwidacji obejmować będzie zakończenie bieżącej działalności spółki poprzez wypełnienie wszystkich zobowiązań Torpol Norge AS przy równoległym uzyskaniu środków finansowych poprzez ściągnięcie wszystkich należności i upłynnienie majątku tej spółki w drodze jego sprzedaży w Polsce i w Norwegii" - czytamy w komunikacie.

Decyzja o rozpoczęciu procesu likwidacji Torpol Norge związana jest z ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami własnymi Torpol Norge powstałymi na skutek długotrwałego braku kontraktacji, przedłużającej się w bieżącym roku trudnej sytuacji na norweskim rynku postępowań przetargowych spowodowanej niską aktywnością lokalnych zamawiających oraz w dalszym ciągu przesuwaniem w czasie uruchomienia programu Narodowego Planu Transportowego na lata 2018-2029, jak również brakiem pozyskania lokalnego inwestora branżowego dla aktywów Torpol Norge, wskazano także.

"Emitent ocenia, iż procedura likwidacyjna Torpol Norge powinna zostać zakończona nie później niż w II kwartale 2019 r. Procedura likwidacyjna będzie realizowana zgodnie z prawem norweskim" - czytamy dalej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Torpol ocenia, iż przebieg i zakończenie procesu likwidacji Torpol Norge nie będą miały istotnego znaczenia dla wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Torpol, podsumowano.

24 sierpnia br. Torpol poinformował, że rozpoczął analizę możliwości dalszego funkcjonowania na rynku norweskim.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)