T-Bull podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującegoWarszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - T-Bull podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego przedmiotowe składniki aktywów (przeszacowanie in minus) o ww. kwotę 1,04 mln zł, co przełoży się na wyniki finansowe na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r., podała spółka.

"Emitent oszacował, mając na względzie zasadę ostrożności, że wynikająca z ksiąg rachunkowych spółki wartość części jej składników aktywów, tj. siedmiu wyprodukowanych i opublikowanych przez emitenta gier (prezentowanych jako wartości niematerialne i prawne) jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie te gry przyniosą w okresie ich ekonomicznej użyteczności. Przeprowadzona ocena poskutkowała ustaleniem, że wartość tych składników aktywów jest niższa niż ich wartość wynikająca z ksiąg rachunkowych o 1 040 000,75 zł" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym zarząd spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego przedmiotowe składniki aktywów (przeszacowanie in minus) o ww. kwotę 1 040 000,75 zł, co przełoży się na wyniki finansowe spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r., stwierdzono w informacji.

"Emitent jednocześnie zwraca uwagę na osiągnięte przez spółkę wyniki:

- suma bilansowa na dzień 30 września 2018 r.: 18,82 mln zł,

- zysk netto za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.: 2,46 mln zł" - podano także.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)