"Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w wysokości 45 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 2 stycznia 2019 r. Druga umowa pożyczki została zawarta w wysokości 140 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 1 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie. 

Oprocentowanie zarówno pierwszej, jak i drugiej pożyczki w skali roku jest równe sumie (WIBOR1Y + 0,1% marży), a więc obecnie wynosi 1,97% w skali roku. Obie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano także. 

"W związku z terminową spłatą w dniu 21 grudnia 2018 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 100 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez spółkę Goodyear, całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)" - czytamy także.

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym spółki i poprzez spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 81,396% akcji spółki.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.