ABC Data zdecydowało się na opcję pozyskania inwestora strategicznego


Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - ABC Data dokonało 9 sierpnia 2017 r. wyboru opcji strategicznej w postaci skoncentrowania się na opcji pozyskania inwestora strategicznego (inwestora zewnętrznego), podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną.
"Jednocześnie emitent informuje, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o dokonaniu wyboru opcji strategicznej zostało w dniu 9 sierpnia 2017 r. opóźnione do momentu zakończenia negocjacji z inwestorem strategicznym (inwestorem zewnętrznym) […] z uwagi na ochronę uzasadnionych interesów emitenta. Przekazanie tej informacji w dniu 9 sierpnia 2017 r. mogłoby szkodzić uzasadnionym interesom emitenta, pośród których znajduje się m.in. sytuacja, gdy emitent planuje kupić lub sprzedać znaczny udział w innym podmiocie, a ujawnienie takiej informacji mogłoby mieć negatywny wpływ na wykonanie tego planu" - czytamy w komunikacie.
ABC Data podjęło decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej w lutym 2017 r.
W odrębnym komunikacie ABC Data podało, że spełniły się warunki zawieszające z aneksu do umowy o finansowanie, zawartej z ING Bank Śląski, na mocy którego utrzymana została w mocy data końcowa dla udzielonego spółce przez ING Bank Śląski finansowania, tj. dzień 31 grudnia 2019 r. W przypadku niespełnienia się któregokolwiek z warunków wskazanych w aneksie datą końcową dla wskazanego wyżej finansowania byłby dzień 31 grudnia 2018 r.
"Jednocześnie emitent informuje, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o utrzymaniu daty końcowej dla w/w umowy o finansowanie na mocy aneksu zawartego z ING Bank Śląski S.A. w dniu 06 grudnia 2018 r. zostało opóźnione do momentu spełnienia się dwóch warunków wskazanych w aneksie[…] z uwagi na ochronę uzasadnionych interesów emitenta. Sytuacja, w której emitent prowadzi negocjacje, w tym przypadku w sprawie umowy finansowania, których to negocjacji wynik stanowi warunek dla braku skrócenia okresu finansowania emitenta jest informacją, której ujawnienie może mieć wpływ na pozycje negocjacyjną emitenta, co może skutkować wynegocjowaniem mniej korzystnych warunków, a w najgorszym wypadku może skutkować skróceniem daty końcowej finansowania" - napisano w drugim komunikacie.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)