Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 790,5 mld zł (+1,1 proc. m/m), natomiast przedsiębiorstw niefinansowych - 277,47 mld zł (+2,1 proc. m/m).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 720,83 mld zł (+0,4 proc. m/m), natomiast przedsiębiorstw - 385 mld zł (+0,3 proc. m/m).