1 stycznia 2019 r. status ten otrzymały:

  • Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie);
  • Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie);
  • Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
  • Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
  • Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
  • Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie);
  • Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie);
  • Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
  • Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie);
  • Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).

Początkowo negatywnie rozpatrzono wniosek miejscowości Lubowidz. W jej sprawie skuteczne interweniował jednak Związek Miast Polskich.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez radę gminy.

Resort spraw wewnętrznych i administracji tłumaczy, że zmiana statusu miejscowości to nie tylko kwestia wizerunku, ale często wymierne korzyści. Chodzi m.in. o możliwość ubiegania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich czy zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. w Polsce było 930 miast – 302 w gminach miejskich oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich. 

>>> Czytaj też: Upadek PKSów trwa. Plamy komunikacyjne stają się coraz większe