"MIiR udostępniło wzory zaświadczeń o przekształceniu i wniosków o płatność jednorazową" - czytamy w komunikacie. Resort zapewnił, że "będzie monitorować na bieżąco realizację przekształcenia".

Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń cytowany w komunikacie, zadeklarował wszelką pomoc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

"To, co jest najważniejsze, to fakt, że przepisy ustawy są tak przygotowywane, żeby żaden sąd ani Trybunał Konstytucyjny nie podważył żadnego z zapisów ustawy. Nikt nie zapłaci więcej niż płaciłby normalnie za użytkowanie wieczyste. Jesteśmy gotowi wspierać, informować i monitorować proces przekształcenia. Polacy już nie będą zaskakiwani kilkusetprocentowymi waloryzacjami opłat" – podkreślił wiceminister Soboń.

"Wzory (do pobrania i wypełnienia) zaświadczeń o przekształceniu, zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i oświadczenia dla przedsiębiorców oraz przypomnienie ważnych terminów dotyczących przekształcenia mają pomóc w realizacji ustawy uwłaszczeniowej" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Wśród korzyści wynikających z przekształcenie użytkowania wieczystego we własność resort wymienia m.in. to, że "nie będzie opłaty za użytkowanie wieczyste - użytkownik będzie właścicielem".

Ponadto Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podkreśla, że "nie trzeba składać żadnych wniosków, użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego". "Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia" - dodano.

"Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu)". "Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat" - czytamy na stronie MIiR. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt