Po publikacji w mediach doniesień na temat ograniczeń eksploatacji nowego pasa na Szeremietiewie służby prasowe ministerstwa transportu zapewniły, że ograniczeń nie będzie. "Ministerstwo transportu nie zgadza się ze sformułowaniami niektórych mediów w sprawie wykorzystania trzeciego pasa startowego lotniska Szeremietiewo. Jego eksploatacja będzie odbywać się bez jakichkolwiek ograniczeń dzięki zastosowaniu środków zmniejszenia hałasu lotniczego" - wskazał resort.

Media podały, powołując się na dokument resortu transportu, że ze względu na hałas lotniczy i bliskość osiedli mieszkaniowych liczba startów i lądowań nocą na nowym pasie będzie ograniczona. W odległości 3-5 km od pasa znajdują się trzy miejscowości.

"Nowaja Gazieta" przypomina, że termin oddania do użytku pasa, budowanego od 2011 roku, był przekładany. Władze zapowiadały, że będzie on częściowo oddany przed mundialem w Rosji w 2018 roku, jednak w marcu okazało się, że pas był gotowy jedynie w ok. 55 procentach. Przyczyną opóźnień były, jak głosił raport urzędu państwowego Rosawiacja, problemy z przeniesieniem istniejących rurociągów, wykupem działek i trudnym geologicznie terenem.

W lutym ub.r. podano, że szacowane koszty budowy pasa wzrosły o ok. 60 proc. W sierpniu Rosawiacja zapowiedziała przeznaczenie kolejnych 785 mln rubli (ok. 12 mln USD) na ten projekt.