PKN Orlen planuje 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - PKN Orlen planuje 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r. wobec 4,3 mld zł zrealizowanych w 2018 r., podała spółka.

Planowany capex na rozwój to 2,4 mld zł, w tym 1 mld zł na segment downstream, 0,8 mld zł na segment wydobycia, 0,5 mld zł na segment detaliczny i 0,1 mld zł na funkcje korporacyjne. Pozostałe 2,6 mld zł zostaną przeznaczone na utrzymanie i regulacje, podano w prezentacji wynikowej.

Łączne nakłady w podziale na segmenty to: 3 mld zł na downstream, 0,8 mld zł na detal, 0,8 mld zł na wydobycie i 0,4 mld zł na funkcje korporacyjne.

Grupa zrealizuje 56% planowanych nakładów w Polsce, 22% w Czechach, 6% na Litwie, 4% w Niemczech i 12% w Kanadzie.

Główne projekty inwestycyjne planowane na 2019 r. to:

- rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu,

- budowa instalacji Polietylenu w Czechach,

- budowa instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii,

- projekt przygotowawczy do budowy instalacji visbreakingu w Płocku,

- budowa ładowarek do samochodów elektrycznych w Polsce,

- projekt przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku,

- rozwój sieci paliw (35 nowych stacji własnych),

- rozwój konceptu Stop Cafe 2.0 (ponad 180 nowych punktów),

- wprowadzanie nowych usług i produktów,

- 600 mln zł na segment wydobycia w Kanadzie i ok. 200 mln zł w Polsce.

W 2018 r. PKN Orlen zrealizował 4,3 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym 2,5 mld zł w segmencie downstream, 0,8 mld zł w detalu, 0,7 mld zł w wydobyciu i 0,3 w funkcjach korporacyjnych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)