Program "Dostępność plus" - z budżetem 23 mld zł do 2025 r. - został przyjęty przez rząd w połowie lipca. Jego podstawą prawną jest ustawa, która ma m.in. nałożyć na podmioty publiczne oraz inne, wykonujące zadania publiczne, obowiązek uwzględniania kwestii dostępności dla niepełnosprawnych.

Budżet Ministerstwa Zdrowia na działania w ramach programu "Dostępność plus" wynosi 150 mln złotych, z czego ponad 126 mln to kwota dofinansowania unijnego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Resort w ramach programu "Dostępność Plus" wprowadzi szereg zmian w placówkach medycznych, m.in. w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz organizacyjnym.

Jak podkreślił w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, "projekt ten pozwoli przede wszystkim na wypracowanie jednego standardu dostępności, takiego minimum, które każda placówka systemu ochrony zdrowia powinna zaoferować pacjentom z wyjątkowymi potrzebami".

"Naszą intencją jest wprowadzenie zmian w czterech obszarach. Chcemy zlikwidować bariery fizyczne, które czasem uniemożliwiają pacjentowi dostęp do placówki" - mówił. Wskazał tu na potrzebę wybudowania podjazdów, wind, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, na likwidację progów i montaż posadzek antypoślizgowych. W ramach tych działań dostosowane mają być także pomieszczenia sanitarne, włączniki oraz tablice informacyjne.

Drugi element działań ma objąć sferę cyfrową. "Chcemy wprowadzić świadczenia na odległość, telemedycynę, wszystko to, co pozwala dostosować świadczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które często mają ten dostęp utrudniony" - wyliczał Cieszyński. W ramach programu "Dostępność plus" zakupiony ma zostać sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także wdrożone mają zostać inne rozwiązania zapewniające bardziej przystępne funkcjonowanie placówek dla osób z niepełnosprawnościami.

"Kolejną kwestią jest komunikacja, czyli to, żeby personel medyczny mógł lepiej komunikować się z osobami z niepełnosprawnościami" - mówił. Wskazał, że resort zdrowia otrzymywał sygnały od samych pracowników placówek, że czasem obcowanie z osobami o szczególnych potrzebach bywa "wyzwaniem". Żeby wyjść temu naprzeciw - dodał - "pokażemy, jakie narzędzia, czy sposoby, mogą to poprawić". Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że w ramach tych działań przeprowadzone zostaną szkolenia w placówkach medycznych w zakresie kompetencji miękkich. Jego zdaniem, personel musi nauczyć się komunikować z osobami z niepełnosprawnościami, a "komunikacja ta ma uwzględnić ich wyjątkowe potrzeby - np. osób niedowidzących lub niedosłyszących". Wskazał również na "wykorzystanie pewnych narzędzi technologicznych, które uproszczą tę komunikację i pozwolą, by przestała być to bariera w dostępie do profesjonalnej opieki medycznej".

Jako ostatnią kwestię Cieszyński wymienił "organizację placówek pod kątem, żeby jak najlepiej spełniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami". Tu wskazał na usprawnienie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, tak, by ułatwić obsługę pacjentów z niepełnosprawnościami.

Cieszyński podkreślił również, że "po wypracowaniu tych standardów, zostaną one wdrożone początkowo w 150 placówkach, a docelowo w trzystu". Resort jednak jeszcze nie przeprowadził naboru placówek. "Jak się rozpocznie, to zapraszamy każdą do zgłoszenia się" - zaznaczył. Dodał, że programem "objęte zostanie 25 szpitali i 125 placówek podstawowej opieki zdrowotnej w pierwszym etapie i w drugim tyle samo". (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk