Ministerstwo energii chce dać możliwość wprowadzenia odrębnej taryfy za prąd dla publicznego drogowego transportu elektrycznego. Kolejną zmianą ma być zniesienie w zasadniczych kosztach zakupu energii opłaty zastępczej oraz świadectw kogeneracyjnych, ponieważ w życie weszła nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Trzecią kwestią są nowe zasady przyznawania bonifikat w rachunkach za prąd. To bardzo ważne dla odbiorców w odniesieniu do przerw w dostawach energii.

W przeciwieństwie do projektu rozporządzenia z października 2018 roku, teraz zrezygnowano z nowych ulg dla firm energochłonnych.

Kto będzie miał prawo do nowej taryfy za prąd?

Nowa taryfa ma dotyczyć dystrybucji energii. "Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej może utworzyć odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby drogowego elektrycznego transportu publicznego, w celu rozwoju tego transportu".

Reklama

Proponowany zapis jest bardzo ogólny. Nie jest określone, jak nowa grupa taryfowa miałaby wyglądać. Powstaje też kwestia przeniesienia ewentualnych kosztów z tytułu tworzenia takiej grupy na pozostałych odbiorców. Może więc dojść do sytuacji subsydiowania skrośnego tej właśnie grupy przez grupy pozostałe – wskazała konfederacja Lewiatan. Towarzystwo Obrotu Energią proponuje z kolei, by taryfa mogła być stosowana także w odniesieniu do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania. To oni ponoszą teraz największe koszty rozwoju infrastruktury dla elektromobilności.

Problematyczne bonifikaty

Z początkiem stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady naliczania bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi.

Kto może starać się o bonifikatę i jak to zrobić? Kiedy zaczną obowiązywać? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

>>> Polecamy: Firmy inwestowały w efektywność energetyczną. I czują się zrobione na biało