Merlin Group planuje osiągnięcie progu rentowności Profit M w 2019 r.Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Do celów biznesowych Merlin Group na br. należy m.in. wdrożenie zintegrowanej platformy e-commerce do zarządzania przejętymi sklepami internetowymi oraz integracja operacyjna Profit M, przy jednoczesnym planie osiągnięcia progu rentowności, poinformowała spółka. Merlin Group planuje ponadto rozbudowę centrum logistycznego w Ożarowie Mazowieckim, z którego odbywa się dystrybucja towarów sprzedawanych online za pośrednictwem zarządzanych przez spółkę sklepów: merlin.pl, cdp.pl, nieprzeczytane.pl, profit24.pl, smarkacz.pl i mestro.pl.

"Od kilku miesięcy pracujemy nad wdrożeniem zintegrowanej platformy e-commerce, opartej o rozwiązanie Magento, która zaoferuje klientom naszych sklepów szereg nowych funkcjonalności, a nam pomoże ograniczyć koszty obsługi sprzedaży. Usprawnimy tym samym realizację zamówień, unifikując rozproszone dotychczas procesy sprzedażowe, co szybko przełoży się na oszczędności wynikające ze zintegrowanego zarządzania jedną, wspólną dla wszystkich sklepów platformą sprzedażową. Obecnie koncentrujemy się również na integracji operacyjnej, logistycznej oraz informatycznej przejętej w listopadzie 2018 roku za 17,4 mln zł spółki Profit M oraz rozbudowie własnego centrum logistycznego w Ożarowie Mazowieckim, co powinno przynieść wymierne korzyści dla grupy jeszcze w drugiej połowie 2019 roku" - powiedział prezes Łukasz Szczepański, cytowany w komunikacie.

Rosnąca skala biznesu, weryfikacja strategii rozwoju, dalsze inwestycje w zaplecze logistyczne oraz infrastrukturę informatyczną mają przynieść Merlin Group przede wszystkim coraz lepsze wyniki finansowe, podkreślono.

"Aktywne działania prosprzedażowe dają spółce również perspektywę na wzmocnienie w kolejnych latach pozycji na rynku internetowej sprzedaży książek. Aktualnie Merlin Group - przy przychodach za 2018 rok łącznie z Profit M na poziomie przekraczającym 115 mln zł - jest trzecim internetowym sprzedawcą książek w Polsce. W perspektywie kolejnych lat ambicją spółki jest druga pozycja na rynku. Spółka nie wyklucza również kolejnych akwizycji" - czytamy dalej.

Przy - jak podkreśla Merlin - tak szeroko zakrojonych wyzwaniach operacyjnych na 2019 r., spółka postanowiła zrewidować plany dotyczące realizacji programu lojalnościowego, opartego na technologii blockchain, który miała wdrożyć wspólnie z Krypto Jam.

"Prowadzone przez nas projekty infrastrukturalne uznajemy za priorytetowe dla realizacji strategii biznesowej Merlin Group i niezbędne do dalszego rozwoju grupy, stąd decyzja o zawieszeniu współpracy ze spółką Krypto Jam, z którą mieliśmy stworzyć program lojalnościowy. O rozwiązaniu umowy przesądziły również zewnętrzne okoliczności, w tym mało atrakcyjna sytuacja na rynku kryptowalut i niejasne perspektywy na jej poprawę w najbliższym czasie. O ile koncepcyjnie sam program lojalnościowy mLoyalty nadal oceniamy jako dobrą alternatywę rozwoju Merlin.pl i całej Grupy, o tyle jego realizację musimy odłożyć w czasie. Naszym priorytetem jest aktualnie wdrożenie strategicznie istotnych dla grupy projektów, mających na celu zwiększenie jej udziałów w rynku oraz poprawę wyników finansowych" - wyjaśniono w materiale.

Środki na inwestycje i systematyczną redukcję zobowiązań finansowych z tytułu obligacji Merlin Group zamierza pozyskać - poza wzrostem przychodów, będących efektem m.in. przejęcia Profit M - z ogłoszonej na początku lutego 2019 roku emisji akcji serii L, przypomniano także.

Grupa podała dziś wcześniej, że miała 63,04 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług w 2018 r. W przypadku, gdyby spółka Profit M była częścią grupy kapitałowej przez cały 2018 r., skonsolidowane przychody grupy wyniosłyby 115,88 mln zł.

Merlin Group rozwija projekty e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów, takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)