KE wzywa Polskę do przestrzegania przepisów dotyczących składowisk odpadówWarszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa Polskę do usunięcia uchybienia, w związku z naruszeniem prawodawstwa UE dotyczącego składowisk odpadów (dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywa Rady 1999/31/WE), podała KE. Dyrektywa ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych, gruntowych, gleby, powietrza, a także szkodliwemu wpływowi na środowisko globalne, włącznie z efektem cieplarnianym, które są spowodowane przez składowanie odpadów, oraz wszelkim powiązanym zagrożeniom dla zdrowia ludzi, lub ograniczanie tych zjawisk.

"Na podstawie tych przepisów unijnych państwa członkowskie musiały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie były zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie 'plany zagospodarowania instalacji', które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania. Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji 6 składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów i powinny były zostać ostatecznie zamknięte do 2012 r." - czytamy w komunikacie.

W związku z naruszeniem prawodawstwa UE dotyczącego składowisk odpadów, KE skierowała także do Słowacji uzasadnioną opinię.

Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu do władz polskich uzasadnionej opinii lub skierowaniu sprawy Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE, podsumowano.

(ISBnews)