Getin Holding dokona odpisu wys. 19,77 mln zł w jedn. sprawozdaniu za 2018 r.


Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Getin Holding za 2018 rok zostanie ujęty odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkę zależną - OOO Assets Service Finance (ASF) z siedzibą w Moskwie w kwocie 19 765 079,53 zł, podała spółka.
"Emitent dokonał analizy posiadanej inwestycji w ASF i uwzględniając aktualną strategię emitenta wobec ASF, emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisu w kwocie 19 765 079,53 zł, tj. 100% wartości inwestycji emitenta w ASF" - czytamy w komunikacie.
Powyższy odpis nie będzie miał wpływu na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., podano także.
Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.
(ISBnews)