STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-03-12
IRDN /IRDN Index 231,92
sIRDN /sIRDN Index 247,45
offIRDN / offIRDN Index 195,25
IRDN24 /Base 228,01
IRDN8.22 /Peak 248,31
IRDN23.7 / Offpeak 194,18
TGe24 227,29
TGeBase 227,73
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 78 785,10
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 216 647,20

Źródło: Giełda Energii SA