Prezes PZU: Realizacja strategii do 2020 pozostaje niezwykle ambitnym planem


Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie będzie dokonywać aktualizacji celów strategicznych do 2020 roku, ponieważ uważa je za bardzo ambitne, poinformował prezes Paweł Surówka.
"Bardziej już myślimy o strategii w kontekście roku 2025. Podtrzymujemy, że realizacja celów na 2020 r. pozostaje niesłychanie ambitnym planem. Mamy niesłychanie trudne rynki finansowe, wynik inwestycyjny jest rzeczą niełatwą. Głosowanie w Wielkiej Brytanii też ma wpływ na rynki. Mamy też, oczywiście, konkurencję na rynku rodzimym. Wszystkie te elementy staramy się nadrabiać jeszcze większą dyscypliną kosztową. wymyślaniem lepszych produktów" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.
Wśród kluczowych osiągnięć 2018 r. PZU wymieniło poprawę wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) dla podmiotu dominującego do 22,1%.
"22% zwrotu z kapitału na rynku regulowanym to jest absolutnie świetny wynik. Podnoszenie ambicji byłoby nierozsądne" - podkreślił Surówka.
"Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" zakłada m.in. zwiększenie wskaźnika zwrotu na kapitale własnym (ROE) grupy do ponad 22% w 2020 r. Wskaźnik wypłacalności Solvency II w 2020 r. ma wynieść ponad 200%. Strategia zakłada także zwiększenie udziałów Grupy PZU w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio do 38%, a w ubezpieczeniach na życie - osiągnięcie 11% udziałów.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
(ISBnews)