Oponeo.pl miało 16,76 mln zł zysku netto, 29,7 mln zł EBITDA w 2018 r.Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 16,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 17,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,38 mln zł wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 48% r/r.

Marża brutto na sprzedaży ukształtowała się na poziomie 19,2%, co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc. r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 842,96 mln zł w 2018 r. wobec 708,47 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 roku przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 843 mln zł. Na sprzedaż krajową przypadało 660,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 18,6%. W 2018 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła blisko 22% obrotów ogółem. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 182,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 20,2" - czytamy w komunikacie.

W 2018 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała 3,3 mln opon, tj. o 17,9% więcej niż rok wcześniej. Większość sprzedaży odbyła się w Polsce - grupa sprzedała tu 2,7 mln opon, czyli 81,8% całości wolumenu.

"Za granicą sprzedano natomiast 595,6 tys. opon (wzrost o 11 proc. w relacji do 2017 roku). Wpływ na poziom przychodów z rynków zagranicznych w ujęciu złotowym miało osłabienie się polskiej waluty w stosunku do euro" - wskazano także.

Wzrost podatku dochodowego o 99,2% r/r do 7,6 mln zł wpłynął na spadek zysku netto, który w 2018 roku wyniósł 16,4 mln zł. Zwiększone obciążenie podatkowe związane jest ze wzrostem opodatkowania bieżącego poszczególnych spółek grupy oraz większą wartością podatku odroczonego, podkreślono również.

Pozytywne trendy obserwowane w 2018 roku utrzymują się także w roku bieżącym. W okresie styczeń-luty 2019 roku Spółka wypracowała 81 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 25 proc.

"Strategia umacniania pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w Polsce oraz wzrostu sprzedaży zagranicznej przynosi zamierzone rezultaty. Stawiamy na usprawnianie procesów logistycznych, inwestujemy w rozwój systemów IT, podnosząc ich wydajność i bezpieczeństwo. W ramach naszej grupy kapitałowej funkcjonuje także m.in. Dadelo S.A., które sprzedaje rowery i części rowerowe w internecie. Myślimy jednak o dalszej dywersyfikacji biznesu. Aktywnie poszukujemy możliwości wejścia na kolejne rynki e-commerce" - skomentował prezes Dariusz Topolewski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 16,83 mln zł wobec 16,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)