W związku z 10-leciem Partnerstwa Wschodniego planujemy kampanię na rzecz podniesienia statusu tego formatu; proponujemy m.in. stworzenie sekretariatu PW oraz instrument monitorowania postępów państw we wdrażaniu reform - poinformował PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz.

"Chcemy wykorzystać 10. rocznicę Partnerstwa Wschodniego, którego byliśmy współinicjatorem wraz ze Szwecją, do wzmocnienia świadomości w ramach UE dotyczącą sześciu państw, które są też częścią Europy. Jest to także okazja dla wzmocnienia przekazu, że UE jest otwarta oraz gotowa wesprzeć ich rozwój poprzez nowe programy w zakresie np. wymiany młodzieży" - zapowiedział szef polskiej dyplomacji.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP, Polska chce w procesie podnoszenia statusu Partnerstwa wykorzystać doświadczenia dotyczące integracji europejskiej państw bałkańskich. "Chcemy bardziej zinstytucjonalizować tę współpracę, tak, żeby państwa PW lepiej współpracowały ze sobą nawzajem; będziemy też dążyć do organizacji spotkań Unia Europejska-państwa PW na szczeblu ministrów" – zapowiedział polityk.

Wśród propozycji Polski znajdzie się m.in. powołanie sekretariatu PW oraz tzw. prezydencji, w ramach której poszczególne państwa partnerskie miałyby współpracować z Unią Europejską. Polska proponuje też - jak mówił minister - stworzenie "nowego instrumentu, tzw. score-card, który pomagałby monitorować postępy państw PW we wdrażaniu oczekiwanych przez UE reform". Wśród propozycji przedstawionych przez Czaputowicza jest też dopuszczenie partnerów do udziału w niektórych spotkaniach UE, np. tych dotyczących współpracy handlowej oraz wyodrębnienie budżetu dedykowanego wsparciu implementacji umów o wolnym handlu przez państwa PW.

Polityk podkreślił też, że Polska, wbrew tendencjom części państw UE, opowiada się za utrzymaniem odrębności finansowania unijnej polityki sąsiedztwa - zarówno w wymiarze południowym, jak i wschodnim - od całości prowadzonej przez Wspólnotę polityki rozwojowej.

Reklama

W ramach obchodów dziesięciolecia Partnerstwa Wschodniego w ostatnią środę Czaputowicz rozmawiał o znaczeniu tej inicjatywy z szefami delegatur UE z państw Partnerstwa w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jak poinformował minister, rocznica Partnerstwa Wschodniego będzie przedmiotem rozmów unijnych szefów dyplomacji podczas planowanej na 8 kwietnia Rady ds. Zagranicznych w Luksemburgu.

Szef MSZ zadeklarował zarazem w rozmowie z PAP, że Polska pozostanie aktywna także we wspieraniu europejskich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich.

Przypomniał w tym kontekście, że w dniach 11-12 kwietnia, w ramach polskiej prezydencji w dedykowanym tym krajom procesie berlińskim, w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw zaangażowanych w proces, będące przygotowaniem do lipcowego szczytu tego formatu w Poznaniu.

Czaputowicz zapowiedział, że szczególnie istotnym przedmiotem rozmów w Warszawie będzie uporządkowanie relacji między państwami Bałkanów Zachodnich, w tym kwestia statusu Kosowa.

"Widzę oczekiwanie naszych unijnych partnerów dotyczące rozwiązania tych problemów; musimy wspierać państwa Bałkanów Zachodnich. Będziemy promować nasze doświadczenia, np. procesu zbliżenia między Polską a Niemcami czy między Niemcami a Francją; na pewno warto akcentować potrzebę współpracy młodzieży, wzajemne poznawanie kultury, rozwój infrastruktury i kontakty biznesowe" - mówił minister.

Dobrym przykładem tego, jak można rozwiązywać kwestie sporne na Bałkanach Zachodnich jest - zdaniem szefa polskiej dyplomacji - "rozwiązanie wieloletniego sporu między Atenami a Skopje dotyczącego nazwy Macedonii".

Czaputowicz poinformował jednocześnie, że kwietniowa wizyta szefa MSZ Niemiec Heiko Maasa w Warszawie będzie miała też charakter dwustronny. Po zakończeniu spotkania procesu berlińskiego szefowie dyplomacji Polski i Niemiec mają odbyć m.in. otwartą dyskusję na temat przyszłości Europy.

Partnerstwo Wschodnie jest inicjatywą polsko-szwedzką; powstało w 2009 r. i jest częścią europejskiej polityki sąsiedztwa, obejmującej wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Celem Partnerstwa Wschodniego jest pogłębienie więzi politycznych i integracji gospodarczej między UE a sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Mołdawią, Ukrainą, Gruzją i Białorusią.