Neuca złoży zażalenie od wyroku WSA ws. zobowiązania podatkowego za 2012 r.


Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Neuki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 20 listopada 2018 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 7,72 mln zł plus odsetki, podała Neuca. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
"Spółka uregulowała to zobowiązanie w dniu 11 listopada 2018 r. (łączna wartość uregulowanego zobowiązania wyniosła wraz z odsetkami 11 463 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.
Wyrok nie jest prawomocny. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, podano także.
Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%. W segmencie aptek niezależnych udziały Neuki sięgnęły blisko 31,5%.
(ISBnews)