Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie łącznie 107,28 mld HUF dywidendy za 2018 r., podała spółka.
"Walne zgromadzenie przyjęło 253 094 313 głosami 'za' (100% głosów) uchwałę w sprawie wypłaty sumy 107 284 482 158 HUF jako dywidendy w 2019 r. za rok finansowy 2018" - czytamy w komunikacie.
W połowie marca zarząd MOL zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 107 284 482 158 HUF z zysku za 2018 rok. Oznacza to w sumie 142,5 HUF na każdą akcję, podano wówczas.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)