Sejm ma się zająć projektem nowelizacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości w piątek.

Jak przypomniał Jędrzyński, "pierwotna odsłona ustawy o KZN z 2017 roku okazała się typowym niewypałem legislacyjnym o nierealnych przesłankach". "W efekcie praktycznie wszystkie jej najważniejsze założenia, czyli pozyskanie gruntów pod program Mieszkanie plus, włączenie do niego branży deweloperskiej czy wreszcie idea czynszów normowanych, okazały się chybione".

"Przygotowywana od zeszłego roku i przyjęta ostatnio przez Radę Ministrów nowelizacja ma za zadanie wyeliminować błędne założenia pierwotnych przepisów, w pierwszym rzędzie przez rezygnację z czynszów normowanych. Oznacza to, że czynsze w Mieszkaniu plus będą rynkowe, bądź do rynkowych zbliżone" - zauważył ekspert.

Jak podkreślił Jędrzyński, znaczenie przedmiotowej noweli jest kluczowe nie tylko dla samego programu Mieszkanie plus i jego perspektyw, "ale także dla nieco kulejącej ostatnio efektywności krajowego prawodawstwa w odniesieniu do całego rynku nieruchomości mieszkaniowych".

Reklama

Jak mówił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, "dzięki proponowanym zmianom w ustawie o KZN potencjał banku ziemi Mieszkania plus urośnie do 100 tys. mieszkań". "Na gruntach znajdujących się w +banku+ KZN, według szacunków może powstać ponad 60 tys. mieszkań. Do tego dochodzą projekty już realizowane przez PFR Nieruchomości, które zaowocują liczbą ponad 50 tys. mieszkań" – tłumaczył Soboń.

Zdaniem Sobonia KZN sprawdził się w roli instytucji, która dokonała inwentaryzacji pół miliona działek. "Te grunty przeszły przez +sito+ analiz, których wynikiem jest 500 działek o potencjale 60 tys. mieszkań" – zaznaczył.

Wiceszef MIiR tłumaczył, że większość nieruchomości ujętych w wykazach przekazanych do KZN przez starostów oraz wybrane agencje Skarbu Państwa okazała się nieprzydatna dla realizacji celów ustawowych KZN. "Zgłaszane działki przeszły szereg analiz dotyczących oceny zanieczyszczenia gruntu, oceny warunków posadowienia inwestycji, a także opinii prawnych, podatkowych oraz architektonicznych. Dzięki nim dziś możemy mieć pewność, że w wybranych lokalizacjach powstaną dostępne cenowo mieszkania na wynajem" – dodał.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. KZN miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały powstać lokale w ramach Mieszkania plus.

W nowelizacji proponuje się m.in. odpłatność za grunty – ma ona wynosić 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów, natomiast 10 proc. – trafi do KZN. Zasób będzie także mógł tworzyć spółki celowe – nie tylko z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak do tej pory – ale także m.in. ze spółkami Skarbu Państwa, czy funduszami inwestycyjnymi. (PAP)

autor: Mariusz Polit