W poniedziałek odbyły się dwa zgromadzenia wierzycieli Ruchu objętych przyspieszonymi postępowaniami układowymi. PPU1, czyli grupa 25 największych wierzycieli Ruchu, zgodziło się na redukcję długu spółki o 85 proc., mniejsi wierzyciele (PPU2) – na umorzenie 50 proc. długu. Łączne długi Ruchu wobec pierwszej grupy wierzycieli sięgają 143 mln zł. Mniejszym podmiotom spółka jest winna w sumie ok. 19 mln zł.

Informacje DGP potwierdził Alior Bank w komunikacie: "Zarząd Alior Banku S.A. informuje o przyjęciu w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez wierzycieli Ruch Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji propozycji umorzenia: 85 proc. wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki obejmującego wierzycieli spółki, w stosunku do których zadłużenie spółki wynosi co najmniej 1 mln zł (PPU1) oraz 50 proc. wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki obejmującego wierzycieli, wobec których spółka ma zadłużenie w wysokości powyżej 100 tys. zł (PPU2)".

Ta decyzja była kluczowa dla rozpoczęcia procesu restrukturyzacji Ruchu. W ubiegłym tygodniu Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.

PKN Orlen podał wcześniej, że zakłada restrukturyzację i wykorzystanie synergii pomiędzy dotychczasowym modelem biznesowym Ruchu, a dynamicznie rozwijającym się segmentem detalicznym Orlenu. Sfinalizowanie oferty zależeć będzie od decyzji wierzycieli Ruchu oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w proces. W styczniu bieżącego roku Alior Bank złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Ruchem.

"Alior Bank od początku dążył do utrzymania Ruchu na rynku. Stworzyliśmy ramowy plan naprawczy. Aktywnie szukaliśmy inwestorów, którzy byliby w stanie zapewnić płynność finansową spółki i zagwarantować ciągłość jej działania" - skomentował prezes Alior Banku Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie. "Dzisiaj, dzięki wspólnemu zaangażowaniu, Ruch otrzymał szansę utrzymania ciągłości działania i dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu inwestora strategicznego - Orlenu, który dostrzegł potencjał biznesowej synergii ze spółką i wesprze ją kapitałowo. Nie mniej istotne są pozytywne decyzje wydawców, którzy uwierzyli w przygotowany plan restrukturyzacji Ruchu" - dodał prezes.

Podkreślił, że pozwoli to spółce odzyskać płynność finansową, co na dalszych etapach restrukturyzacji przełoży się na możliwość uregulowania pozostałych zobowiązać wobec wierzycieli. "W dalszym ciągu będziemy aktywnie wspierać proces restrukturyzacji Ruchu" - podsumował Bachta.

Sieć własna Ruchu składa się z 1800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch ma 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.

O tym, jak upadał Ruch przeczytasz TUTAJ.

Źródło: Forsal.pl/ISBNews