Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NN Investment Partners TFI) zwiększyło udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Synektik powyżej 5%, podała spółka.
"Zgodnie z zawiadomieniem NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 8 kwietnia 2019 r., zwiększył swój udział powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.
Akcje spółki będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI dają 430 842 głosów, co stanowi 5,05% głosów na walnym zgromadzeniu spółki (wobec odpowiednio: 425 927 głosów, 4,99% udziału przed zmianą), wskazano również.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)