Według Aktualizacji Programu Konwergencji zawartej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, dochody z pobranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości z pasm 3,7 GHz, 26 GHz oraz 800 MHz przyniosą do budżetu w 2020 r. między 3,5 mld zł i 5 mld zł.

Warunkiem osiągnięcia założonych dochodów jest - jak napisano - wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne (co nastąpi na początku maja), nowelizacji rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji, która jest obecnie na etapie konsultacji oraz ogłoszenie konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś