PKO Leasing ponownie ogłosił wezwanie na akcje PCM, po 23,75 zł na akcję


Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - PKO Leasing po raz kolejny ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management (PCM), w związku z planowanym nabyciem akcji, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PCM, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Cena w wezwaniu to 23,75 zł za akcję.
Wezwanie zostało ogłoszone na wszystkie akcje PCM, tj. na 11 908 840 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda, serii A, B, C, D, E, wyemitowanych przez PCM.
"Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 7 859 834 akcje, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 859 834 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje ustalono na 13 maja 2019 r., a termin zakończenia przyjmowania zapisów na 11 czerwca 2019 r. Wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach: od 13 do 22 maja, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji w ramach I fazy to 24 maja 2019 r., a rozliczenia transakcji to 27 maja 2019 r. oraz od 23 maja do 11 czerwca, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW w ramach II fazy to 13 czerwca 2019 r., a dzień rozliczenia transakcji to 14 czerwca 2019 r., podano także.
W listopadzie ub.r. PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez PCM po cenie 11,38 zł za jedną akcję. 22 lutego PKO Leasing podwyższył cenę w wezwaniu na akcje PCM do 23 zł za walor, a 26 lutego podjął decyzję o nienabywaniu akcji PCM w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).
(ISBnews)