Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - odnotował 65 mln CZK skonsolidowanej straty netto w I kwartale 2019 r. wobec 322 mln CZK zysku netto rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 150 mln CZK wobec 587 mln CZK zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 973 mln CZK wobec 1 366 mln CZK rok wcześniej. EBITDA LIFO wyniosła 883 mln CZK wobec 1 495 mln CZK rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,91 mld CZK w I kwartale 2019 r. wobec 27,17 mld CZK rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne w I kw. sięgnęły 1 mld CZK i przeznaczone zostały przede wszystkim na budowę ciepłowni dla instalacji krakingu parowego w Litvinovie oraz ciepłowni w Neratovicach, a także na modernizację sieci stacji Benzina, podano.

"Odnieśliśmy sukces w segmencie detalicznym, gdzie notujemy stały wzrost. Powiększyliśmy sieć stacji w Czechach i weszliśmy na rynek słowacki, gdzie docelowo chcemy być znaczącym graczem" - powiedział prezes spółki Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.

"Wpływ na wyniki finansowe miało pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Udało nam się zwiększyć wolumen sprzedaży w ujęciu rok do roku, ale wysokie ceny zakupu ropy i niskie marże miały fundamentalny wpływ na wyniki" - dodał.

Unipetrol przerobił 1,8 mln ton ropy w I kw. przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych na poziomie 86%, a w segmencie petrochemicznym 88%. Wolumen sprzedaży wyniósł 1,48 mln ton produktów rafineryjnych i 450 tys. ton produktów petrochemicznych, poinformowano również.

W segmencie detalicznym kontynuowano inwestycje w rozwój sieci konceptu gastronomicznego Stop Cafe, który jest już obecny na 276 z 412 stacji Benzina. Udział sieci w rynku zwiększył się do 23,4% (na koniec stycznia 2019 r.).

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2018 r. spółka przerobiła 7,6 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)