Zakłady aktywności zawodowej to miejsca, w których pracują osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W miejscach tych osoby niepełnosprawne uczą się nie tylko wykonywania powierzonych obowiązków, ale również radzenia sobie w życiu codziennym oraz współpracy z innymi osobami.

MRPiPS poinformowało w poniedziałek, że w 116 zakładach aktywności zawodowej pracują 6663 osoby niepełnosprawne.

Reklama

"W 2019 roku zwiększyliśmy (pierwszy raz od dekady) dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w zakładzie aktywności zawodowej z 18,5 tys. – do 22 tys. zł" – podkreślił resort.

W 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej 90 338 545 zł. W tym samym roku ze środków PFRON dofinansowano działanie 110 zakładów aktywności zawodowej na kwotę 88,6 mln złotych. "Od 2015 roku środki przeznaczone na dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej wzrosły o ponad 7 mln zł" – wskazuje MRPiPS.

Według wstępnych danych GUS w 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. i był o 3,7 pkt proc. wyższy niż w 2015 r. (wynosił wówczas 22,5 proc). Według wyników BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,3 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc., spadła zatem o niemal 6 pkt. proc. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska