Spółka poinformowała, że zmiana nie dotyczy linii realizowanych na podstawie obowiązujących umów na przewóz dzieci i pracowników.

Także w poprzednich miesiącach PKS Gniezno sukcesywnie ograniczał liczbę realizowanych kursów - w marcu likwidacji uległo kilkanaście kursów w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim, kilka innych zostało skróconych. W styczniu regularna komunikacja została wstrzymana na czas ferii zimowych.

Prezes spółki Tomasz Zieliński informował w ostatnich dniach lokalne media, że na decyzję o całkowitym zawieszeniu kursów wpływ miał m.in. odnotowany w ostatnim czasie 50-procentowy spadek przychodów. Na mniejszą liczbę sprzedanych biletów wpłynął m.in. kwietniowy strajk nauczycieli, który spowodował, że uczniowie nie dojeżdżali do szkół.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o.o. jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1990 roku. Spółka obsługiwała przewozy na terenie powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, zapewniała połączenia m.in. do Poznania, Bydgoszczy, Kalisza i Konina. (PAP)

Reklama

autor: Rafał Pogrzebny