AC S.A. miało 12,39 mln zł zysku netto, 15,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.


Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - AC S.A. odnotowało 12,39 mln zł jednostkowego netto w I kw. 2019 r. wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W I kwartale 2019 roku spółka osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i zysku netto. Zysk netto wyniósł 12,4 mln zł rosnąc o 19,2%. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 63,5 mln zł przy wzroście o 7,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Popytowi na wyroby autogazowe spółki sprzyjają korzystne na większości rynków sprzedażowych relacje autogazu do benzyny i diesla. Na działalność spółki korzystny wpływ wywiera również osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR oraz akcentowany coraz mocniej na świecie ekologiczny aspekt napędzania samochodów paliwami alternatywnymi, w tym gazem CNG i LPG" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,19 mln zł wobec 12,68 mln zł zysku rok wcześniej.
Natomiast zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 17,9 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2018 r. o 3,1 mln zł, tj. o 21%. Prowadzone inwestycje i intensyfikacja działalności badawczo - rozwojowej skutkują wzrostem amortyzacji - w okresie I kwartału 2019 r. o 0,6 mln zł więcej niż w okresie porównywalnym 2018 r., co obniżyło bezpośrednio zysk netto. Wzrost kosztów sprzedaży to efekt rosnących przychodów, jak też zdobywania nowych i rozwoju rynków eksportowych, tworzenia struktur sprzedażowych i wsparcia technicznego dla klientów, nakładów na uzyskanie homologacji na nowe produkty na poszczególnych rynkach zbytu oraz prowadzonych działań marketingowych na konkurencyjnym rynku. Wzrost kosztów zarządu wynika m.in. ze zwiększonych nakładów na działalność badawczo - rozwojową oraz dostosowanie struktur administracyjnych spółki do rosnącej skali działalności, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,48 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 59,06 mln zł rok wcześniej.
"Przychody AC opierają się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Sprzedaż takich instalacji obejmuje w szczególności:
- sekwencyjne systemy wtrysku gazu LPG i CNG pod marką STAG, które jako nowoczesne rozwiązanie technologiczne są sprzedawane z wyższą marżą, ich sprzedaż odbywa się w różnych konfiguracjach: w zestawach elektroniki lub w tzw. minikitach wraz z własnym lub kupowanym z zewnątrz modułem mechanicznym, przy czym sprzedaż własnych wyrobów mechanicznych systematycznie rośnie - ich sprzedaż ilościowo w okresie I kw. 2019 r. wzrosła o 18,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego;
- podciśnieniowe systemy LPG pod marką STAG, które jako starsze rozwiązania są sprzedawane z niższą marżą i mają niewielką wartość w obrotach spółki - ok. 2% udziału w strukturze sprzedaży, zanotowały spadek sprzedaży;
- towary, w skład których wchodzą m.in. części i akcesoria motoryzacyjne, komponenty instalacji gazowych LPG i CNG których spółka nie jest producentem (mechanika i inne akcesoria), a sprzedaje je jako uzupełnienie kompleksowej oferty dla dystrybutorów. Spadek sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego to efekt zastępowania towarów własnymi produktami. Konkurencyjny rynek nie pozwala na realizację wysokich marż w tym obszarze sprzedaży" - czytamy w raporcie.
Eksport zestawów do haków holowniczych (wiązki elektryczne wraz z modułami elektronicznymi dla poszczególnych marek samochodów), sprzedawanych na kraje Europy Zachodniej poprzez niemieckiego partnera, zanotował w raportowanym okresie spadek o 22,4% w związku z bardzo wysoką sprzedażą w IV kw. 2018 r. i budowaniem przez klienta zapasów magazynowych w swoich centrach dystrybucyjnych, wskazano także.
Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.
(ISBnews)