Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie, podały Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie.
"Tym samym warunek prawny określony w pkt 29 (ii) wezwania dotyczący uzyskania bezwarunkowej zgody organu antymonopolowego na Ukrainie ziścił się" - czytamy w komunikacie.
Na dzień przekazania niniejszej informacji, pozostały warunek prawny określony w pkt 29 (i) wezwania oraz warunki określone w pkt 30 (iv), (v) oraz (vi) wezwania nie ziściły się, podkreślono.
29 kwietnia br. poinformowano, że Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii.
21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę. Zapisy na akcje zostały przedłużone do 13 maja br.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)