Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk operacyjny Stalproduktu wyniósł 68,9 mln zł w I kwartale 2019 r., w porównaniu do 113,8 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 44,3 mln zł, w porównaniu do 96,9 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podano również.
"Spadek skonsolidowanego zysku netto w stosunku do wartości bazowej spowodowany jest głównie obniżeniem wyniku w segmencie cynku wobec wysokiej bazy, tj. zysków odnotowanych za I kwartał 2017 i 2018 roku" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie przychody ze sprzedaży segmentu blach elektrotechnicznych Stalproduktu wyniosły 231,4 mln zł w I kwartale 2019 r. i były istotnie wyższe od średniej wielkości uzyskanej w tym samym okresie w ostatnich dwóch latach, podała spółka, kiedy wyniosła 150,8 mln zł, podano także.
Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podano w komunikacie.
"Wzrost ten spowodowany jest włączeniem do konsolidacji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s." - czytamy dalej.

Zarząd spółki podkreślił także, że powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 15 maja 2019 r.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)