Dodaje, że promowanie postaw proekologicznych odbywa się także poprzez samą ofertę produktową banku.

- Na poziomie klienta detalicznego jest to najczęściej wsparcie w postaci preferencyjnych warunków cenowych. Natomiast w przypadku dużych korporacji polega ono na finansowaniu projektów, które są prośrodowiskowe albo ograniczają zużycie emisji – wskazuje.

ERDMAN: CIĄŻY NA NAS ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LOSY PRZYSZŁYCH POKOLEŃ