Impexmetal zamierza wykupić akcje Alchemii w drodze przymusowego wykupu


Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal zamierza nabyć akcje Alchemii należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemii w drodze przymusowego wykupu, podała spółka. Wskazany przez Impexmetal, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew oraz Eastside-Bis podmiot prowadzący działalność maklerską złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) związaną z tym dokumentację.
"Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Alchemia mają być wszystkie akcje Alchemia, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie [...], tj. emitenta, Romana Krzysztofa Karkosika, Grażynę Wandę Karkosik, Boryszew S.A. oraz Eastside-Bis Sp. z o.o.; tj. łącznie 2 618 926 akcji Alchemia, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% kapitału zakładowego Alchemia i uprawniających do wykonywania 2 618 926 głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia" - czytamy w komunikacie.
10 stycznia br. Impexmetal informował o zamiarze przeprowadzenia wraz ze stronami porozumienia procedury przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Alchemii posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)