Śnieżka zamknęła transakcję zakupu 80% udziałów w Poli-Farbe za 8 mld HUF


Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zgodnie z planem zamknęła transakcję nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Poli-Farbe), podała Śnieżka. Strony ustaliły cenę nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe na dzień zamknięcia transakcji na 8,004 mld forintów węgierskich (HUF), tj. około 106,4 mln zł.
"Cena nabycia może ulec zmianie w ten sposób, że może zostać zwiększona o kwoty wynikające z nierozliczonych do dnia zamknięcia transakcji dotacji (uzyskanych w przeszłości przez Poli-Farbe) w przypadku, gdy po ich rozliczeniu nie powstanie obowiązek zwrotu tych kwot na rzecz właściwej instytucji udzielającej danej dotacji. Według najlepszej wiedzy Śnieżki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna kwota z ww. tytułu, o którą może zostać zwiększona cena nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe, wyniesie maksymalnie 0,795 mld forintów węgierskich, tj. około 10,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Transakcja została rozliczona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych - obliczone według średniego kursu NBP z dnia 14 maja 2019 r. - zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych, wskazano.
Śnieżka nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe, podkreślono w materiale.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.
(ISBnews)