Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2018, podała spółka. Na wniosek zgłoszony podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariusza, tj. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) wysokość dywidendy została ustalona w wysokości 1 zł za jedną akcję.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2018 w kwocie 66 520 076,67 zł na:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 1 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 51 138 096 zł;
2. pozostałą kwotę w wysokości 15 381 980,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy został ustalony na 22 maja 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 maja 2019 roku, podano również.
17 kwietnia zarząd Mennicy Polskiej rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 35,8 mln zł z zysku netto wypracowanego w roku 2018, wynoszącego łącznie 66,52 mln zł, na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,7 zł na akcję.
Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.
(ISBnews)