Umowa Unibepu na prace drogowe na Ukrainie za 14,8 mln zł wejdzie w życie 29 VWarszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Unibep otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zawiadomienie o akceptacji treści kontraktu budowlanego zawartego pomiędzy spółką a Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację zadania pn. "Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów - Niemirów km 3+000 - km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem zaprojektuj - wybuduj", co oznacza, że umowa wejdzie w życie, podała spółka. Jej wartość to 14,82 mln zł netto.

"W konsekwencji powyższego, umowa wejdzie w życie z dniem 29 maja 2019 r. tj. po upływie 15 dni od dnia zaakceptowania jej treści przez Ministerstwa Finansów Polski i Ukrainy. Emitent wyjaśnia przy tym, iż w oparciu o zaktualizowany harmonogram wykonania inwestycji, zakończenie realizacji prac objętych umową zostało zaplanowane na II kwartał 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Unibep zawarł przedmiotową umowę 31 sierpnia 2017 r. Wartość umowy wynosi 3,49 mln euro netto, co stanowi równowartość kwoty 14,82 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana z kredytu udzielonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Rządowi Ukrainy zgodnie z odrębnymi ustaleniami i umową uzgodnionymi między w/w stronami, a rozliczenia (płatności) z tytułu realizacji umowy będą realizowane bezpośrednio na rzecz Unibepu za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, podawała wcześniej spółka.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)