Ponadto - wskazała Rafalska - w ramach działań finansowanych z SFWON-u zapewnione mają zostać odpowiednie warunki mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnościami. "Fundusz to filar systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 31 stycznia ogłosiliśmy roczny plan działania w tym zakresie i znalazły się w nim trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, pakiet +Mój dom+ oraz +Asystencja+" - przypomniała szefowa resortu rodziny.

Usługi opiekuńcze to pakiet trzech programów – opieka wytchnieniowa adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia oraz dla dzieci do 16 roku życia, a także opieka nad osobami niepełnosprawnymi, jak wyjaśnia MRPiPS.

Z kolei pakiet "Mój dom" to ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych. To tworzenie centr opiekuńczo-mieszkalnych (wsparcie dorosłych osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi), budynki bez barier (dofinansowanie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych, a także likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów) oraz mieszkania bez barier (dopłaty do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych i dofinansowanie kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań).

Pakiet "Asystencja" powstał z myślą o umożliwieniu osobom niepełnosprawnym niezależnego życia dzięki wsparciu asystenta osobistego.

Elżbieta Rafalska zwróciła również uwagę na programy pilotowane przez inne resorty. Wymieniła wśród nich m.in. specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych; program resortu środowiska zakładający likwidację barier i udostępnienie dla osób niepełnosprawnych ośmiu parków narodowych oraz przygotowywane przez resort cyfryzacji działania cyfrowe, czyli m.in. dostosowanie stron i aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa, a także dostęp osób niepełnosprawnych do szybkiego internetu.

"Dwa pierwsze z dziesięciu zapowiedzianych na ten rok programów zostały już ogłoszone - +Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych+ oraz +Opieka wytchnieniowa+" - wskazała szefowa MRPiPS. "Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu" - dodała. Jej zdaniem, "opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni mieć do tego prawo".

W 2019 roku z funduszu na rzecz niepełnosprawnych trafi dodatkowe 647 mln złotych. W kolejnych latach, dzięki daninie solidarnościowej, budżet ten będzie wzrastał.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk