Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują o przeznaczeniu łącznie 23,29 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne spółki zwołane na 12 czerwca.

„Walne zgromadzenie niniejszym postanawia:

(i) przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 15 169 055,95 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

(ii) użyć kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8 121 359,55, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 zł co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję spółki wynosi 0,50 zł.

3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 12 lipca 2019 roku.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2019 roku" – czytamy w projekcie uchwały.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)