"54 proc. przedsiębiorców jest zwolennikami przystąpienia Polski do strefy euro, 14 proc. jest temu przeciwna, a 32 proc. nie ma zdania w tej sprawie" – wynika z ankiety, którą Konfederacja Lewiatan przeprowadziła w kwietniu br. wśród swoich członków. Wyniki ankiety opublikowano w piątek.

Wśród zwolenników euro dominuję głosy, że powinno zostać przyjęte w ciągu pięciu lat - uważa tak 70 proc. z nich, zaś według nieco ponad 27 proc. powinno to mieć miejsce za 5-10 lat.

Z ankiety wynika, że prawie 9 na 10 firm opowiada się za ściślejszą integracją państw członkowskich UE we wszystkich dziedzinach.

"Wśród największych barier na drodze do jednolitego unijnego rynku firmy wskazywały protekcjonizm państw (49 proc.), biurokrację (39 proc.) i brak wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (37 proc.)" - czytamy.

Lewiatan przypomina, że 26 maja br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy 28 państw zdecydują, kto przez kolejnych pięć lat będzie tworzyć regulacje dotyczące m.in. unijnej gospodarki i jednolitego rynku.

W przededniu wyborów Lewiatan zapytał przedsiębiorców, czego oczekują od UE w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024).

"Silne poparcie dla wspólnoty, wyrażone przez respondentów, nie oznacza jednak zgody co do jej kształtu. 39 proc. firm uważa bowiem, że obecne uprawnienia instytucji unijnych nie powinny być dalej zwiększane, a proces decyzyjny powinien zostać zorganizowany inaczej. 32 proc. jest przeciwnego zdania i opowiada się za zwiększeniem kompetencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej" - czytamy.

Zdaniem przedsiębiorstw priorytetem nowego wieloletniego budżetu UE powinna być przede wszystkim ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi, a także niskoemisyjny transport (58 proc.), wsparcie sektora MŚP (53 proc.) oraz znoszenie barier na rynku wewnętrznym i rozwój jednolitego rynku (46 proc.).

>>> Czytaj też: Rekordowe wpływy do FUS. Takiej sytuacji nie było od od czasu reformy emerytalnej w 1999 r.