Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - ATM odnotował 0,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,14 mln zł wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,68 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 33,47 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2019 roku dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży ATM wyniosła 7,5% r/r. Tak dobry wynik był niemal w całości zasługą pozytywnej kontrybucji Segmentu Usług Centrów Danych, w którym wartość wypracowanych przychodów zwiększyła się o ponad 15% w ujęciu rok-do-roku. Realizowane z sukcesem od wielu kwartałów działania zwiększające efektywność kosztową spółki pozwoliły poprawić w minionym kwartale rentowność sprzedaży o 1,1 pkt proc. r/r (do 59,2%), zaś efekt ten byłby lepszy, gdyby nie negatywny wpływ istotnego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej widoczny w wynikach spółki od początku 2019 roku. Zysk ze sprzedaży osiągnął ponad 9% wzrostu r/r, zaś zysk EBITDA - dzięki zachowaniu zbliżonego poziomu kosztów ogólnego zarządu - przyrósł aż o 16% r/r. Bazą do tak dobrych wyników były, jak co kwartał, przychody o charakterze abonamentowym - w I kwartale 2019 roku stanowiły ponad 98% wszystkich przychodów ze sprzedaży emitenta" - czytamy w raporcie.

Na ostateczny poziom zysku netto istotny wpływ miał również dokonany w I kwartale 2019 roku odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. w wysokości 1 840 tys. zł, który został ujęty na poziomie kosztów finansowych, dodano w informacji.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)