TXM miał 63,32 mln zł straty netto w 2018 r.


Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - TXM odnotował 63,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 36,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 53,69 mln zł wobec 30,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,94 mln zł w 2018 r. wobec 388,11 mln zł rok wcześniej.
"Miniony rok był drugim z rzędu, w którym podejmowaliśmy działania naprawcze. Jednakże z perspektywy czasu widać wyraźnie, że były one jedynie reakcją na widoczne problemy, czyli przede wszystkim braki w zatowarowaniu sklepów. Zakładaliśmy, że rozwiązanie tych problemów spowoduje szybkie odbudowanie poziomów sprzedaży. To jednak nie następowało. Wobec tego pod koniec 2018 r. została podjęta decyzja dotycząca zmiany sposobu restrukturyzacji sieci TXM. Po pierwsze, eliminowane są wszelkie operacje, które powodują wypływ gotówki. W tym obszarze mieści się zamknięcie ok. 80 nierentownych sklepów TXM w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych (w Rumunii i Słowacji) oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Po drugie, konieczne są działania, które spowodują wzrost sprzedaży i marży. W tym zakresie są wprowadzane zmiany w ofercie asortymentowej w celu jej optymalnego dostosowania do potrzeb grupy docelowej klientów, a plany zakupu towarów są przygotowywane w oparciu o realne prognozy sprzedaży. Wdrażana jest także optymalna alokacja towarów w sieci sklepów. Plan naprawczy zakładający wskazane powyżej punkty został przygotowany przez Zarząd i jest obecnie realizowany" - napisał w liście do akcjonariuszy delegowany z RN do wykonywania czynności członka zarządu Bogusz Kruszyński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 68,62 mln zł wobec 38,8 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)