Nowela ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dostosowuje polskie przepisy w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych i raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz żywych zwierząt.

Przewiduje ona m.in. aktualizacje odesłań do nowych przepisów unijnych i doprecyzowanie przepisów w zakresie dobrowolnego prowadzenia klasyfikacji tusz. Ponadto określa zmieniony katalog kar pieniężnych w zakresie klasyfikacji zwierząt rzeźnych.

Dodaje np. "kary dla podmiotu prowadzącego rzeźnię świń za nieprzekazywanie dostawcom zwierząt wyników klasyfikacji tusz wieprzowych, stosowanie metod automatycznej klasyfikacji tusz wieprzowych oraz nieprowadzenie dziennej ewidencji kontrolnej funkcjonowania metod automatycznej klasyfikacji", a także "dla podmiotu prowadzącego rzeźnie bydła za błędy w określaniu kategorii bydła".

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Magdalena Jarco